Integritetspolicy

Vi på Minimoca Sweden AB bryr oss om och prioriterar din integritet. Det är därför viktigt för oss med datasekretess och vi vill därför vara öppna med hur vi hanterar våra uppgifter om dig som kund.

I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi på Minimoca Sweden AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) som du lämnar till oss så som namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.
Vi skyddar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen och vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp hos oss. Vi förmedlar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål i tredje part. Vi ser dig som kund under den tid som du betalar något av dina produkter.

Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment och registrering hos oss, samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss.

Mejla till oss på info@minimocasweden.se eller skriftligen till oss på adress:

Minimoca Sweden AB
Kungstensgatan 55
113 59 Stockholm

Minimoca Sweden AB använder krypterad dataöverföring. Betalnings- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet. Minimoca Sweden AB sparar aldrig några kortuppgifter.

Villkor för #minimocasweden #minimocamoments

Genom att använda hashtaggen #minimocasweden & #minimocamoments samtycker du till följande:

Du beviljar att Minimoca Sweden får använda alla foton och rörligt innehåll i företagets marknadsföring och/eller i dess reklam och sociala medier. Minimoca Sweden får på eget sätt använda, reproducera och kombinera med andra material samt att redigera dina foton. Du försäkrar att du äger alla rättigheter till dina foton och att du har tillstånd från den eller de eventuella personer som förekommer i dina foton att bevilja rättigheterna till detta material. Du ansvarar för att innehåll inte utgör någon kränkning eller lagbrott för tredje part.

Du befriar härmed Minimoca Sweden från alla krav att ersätta dig för användningen av dina foton eller rörliga innehåll i samband med den ovan beskrivna användningen; och du befriar Minimoca Sweden från och samtycker till att friskriva alla personer som agerar på våra vägnar från alla anspråk, krav och allt ansvar av alla slag i samband med den ovan beskrivna användningen av dina foton och rörliga innehåll.